Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Evrenzo, Roxadustatum, Tabletki powlekane, 150 mg, 12 szt., kod EAN:05909991458737Evrenzo, Roxadustatum, Tabletki powlekane, 100 mg, 12 szt., kod EAN:05909991458720 Evrenzo, Roxadustatum, Tabletki powlekane, 70 mg, 12 szt., kod EAN:05909991458713Evrenzo, Roxadustatum, Tabletki powlekane, 50 mg, 12 szt., kod EAN:05909991458706Evrenzo, Roxadustatum, Tabletki powlekane, 20 mg, 12 szt., kod EAN:05909991458690

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1283.2022.12.ELA PLR.4500.1282.2022.10.ELA PLR.4500.1281.2022.11.ELA PLR.4500.1280.2022.15.ELA PLR.4500.1279.2022.13.ELA; 12.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie