Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Reducto spezial, dwuwodorofosforan potasu, monowodorofosforan sodu dwuwodnego, tabletki 602 mg 360 mg

Wskazanie:

krzywica hipofosfatemiczna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2534.2022.1.AB; 12.10.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 06.02.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 3/2023/2022 do zlecenia 98/2022
(Dodano: 21.02.2023 r.)

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 3/2023 do zlecenia 98/2022
(Dodano: 22.02.2023 r.)

go to zlecenie