Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Reducto spezial, dwuwodorofosforan potasu, monowodorofosforan sodu dwuwodnego, tabletki 602 mg 360 mg

Wskazanie:

krzywica hipofosfatemiczna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2534.2022.1.AB; 12.10.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie