Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień : Sesja superwizji procesu diagnostycznego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPP.743.131.2022.MS; 16.09.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień : Sesja superwizji procesu diagnostycznego

hr

Raport Agencji:

pdf 2022 10 27 WS.420.9.2022 RAPORT.pdf
(Dodano: 03.11.2022 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 96/2022 do zlecenia 100/2022
(Dodano: 24.11.2022 r.)

go to zlecenie