Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej – powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jako świadczenia gwarantowanego z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPP.743.125.2022.DJZ; 08.09.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej – powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jako świadczenia gwarantowanego z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 106/2022 do zlecenia 110/2022
(Dodano: 20.01.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 109/2022 do zlecenia 110/2022
(Dodano: 23.01.2023 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 24.01.2023 r.)

go to zlecenie