Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie wyceny nowego świadczenia gwarantowanego oraz rekomendacji dlazakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej – powtarzalna przezczaszkowastymulacja magnetyczna (TMS) jako świadczenia gwarantowanego z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPP.743.125.2022.DJZ; 08.09.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie wyceny nowego świadczenia gwarantowanego oraz rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej – powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jako świadczenia gwarantowanego z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

go to zlecenie