Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Findarts Duo, Dutasteridum Tamsulosini hydrochloridum, Kapsułki twarde, 0,5 mg 0,4 mg, 90, kaps. w butelce, kod GTIN: 05909991438746, Findarts Duo, Dutasteridum Tamsulosini hydrochloridum, Kapsułkitwarde, 0,5 mg 0,4 mg, 30, kaps. w butelce, kod GTIN: 05909991438715

Wskazanie:

we wskazaniu: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2067.2022.4.MKO; PLR.4500.2068.2022.5.MKO; 21.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie