Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Saphnelo, Anifrolumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg, 1, fiol. 2 ml, kod EAN: 05000456072700

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1625.2022.16.RBO; 27.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie