Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lorviqua, Lorlatinibum, Tabletki powlekane, 25 mg, 90 tabl., kod GTIN: 05415062348147, Lorviqua, Lorlatinibum, Tabletki powlekane, 100 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05415062343531

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego,

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1823.2022.21.MKO; PLR.4500.1824.2022.20.MKO; 27.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie