Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Maymetsi, Sitagliptinum Metformini hydrochloridum, Tabletki powlekane, 50 mg 850 mg, 56 tabl., kod GTIN: 03838989744571

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2112.2022.2.JDZ; 03.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie