Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod GTIN: 05901549325126

Wskazanie:

w ramach programu lekowego "Leczenie uzupełniające pacjentów z rakiem nerki (ICD-10 C 64)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.914.2022.28.KKL; 03.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie