Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kyprolis, Carfilzomibum, Proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg, 1, fiol. proszku, kod GTIN: 05909991298470,Kyprolis, Carfilzomibum, Proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg, 1, fiol. proszku, kod GTIN: 05909991256388, orazKyprolis, Carfilzomibum, Proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 1, fiol. proszku, kod GTIN: 05909991298463

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1708.2022.17.PRU; PLR.4500.1709.2022.17.PRU; PLR.4500.1710.2022.17.PRU; 04.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 121/2022
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 121/2022
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 121/2022
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 121/2022
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 121/2022
pdf Uzupełnienie do zlecenia 121/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 121/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 03.02.2023 r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 121/2022

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie