Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu złośliwe guzy nowotworowe klatki piersiowej (ICD-10: C34, C38, C78.0, C78.1, C78.2), jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.742.91.2021.GK; 19.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu złośliwe guzy nowotworowe klatki piersiowej (ICD-10: C34, C38, C78.0, C78.1, C78.2), jako świadczenia gwarantowanego

pdf WS 420 11 2022 Raport_Krioablacja_guzy klatki piersiowej_reoptr.pdf
(Dodano: 27.12.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 128/2022 do zlecenia 129/2022
(Dodano: 20.01.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 131/2022 do zlecenia 129/2022
(Dodano: 23.01.2023 r.)

go to zlecenie