Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Berinert 3000, Inhibitor C1-esterazy, ludzki, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 6 ml 1 system do transferu 20/20 z filtrem 1 zestaw do podawania, kod GTIN: 05909991363048;Berinert 2000, Inhibitor C1-esterazy, ludzki, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 4 ml 1 system do transferu 20/20 z filtrem 1 zestaw do podawania, kod GTIN: 05909991363017

Wskazanie:

w ramach programu lekowego: Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D 84.1) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.421.2022.22.KKL; PLR.4500.420.2022.22.KKL; 29.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie