Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Berinert 3000, Inhibitor C1-esterazy, ludzki, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 6 ml 1 system do transferu 20/20 z filtrem 1 zestaw do podawania, kod GTIN: 05909991363048;Berinert 2000, Inhibitor C1-esterazy, ludzki, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 4 ml 1 system do transferu 20/20 z filtrem 1 zestaw do podawania, kod GTIN: 05909991363017

Wskazanie:

w ramach programu lekowego: Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D 84.1) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.421.2022.22.KKL; PLR.4500.420.2022.22.KKL; 29.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 130/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 130/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 130/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 130/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 130/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 130/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.03.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 130/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.69.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Berinert 2000/3000 (ludzki inhibitor C1-esterazy) we wskazaniu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Iwona Dobrowolska - Takeda

  Pharma Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga dotyczy analiz wnioskodawcy, nie dotyczy analizy weryfikacyjnej Agencji (AWA).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 36/2023 do zlecenia 130/2022
  (Dodano: 28.03.2023 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 33/2023 do zlecenia 130/2022
  (Dodano: 11.04.2023 r.)

  go to zlecenie