Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcitriol-GRY, Calcitriol, kapsułki 0,25 µg;Rocaltrol, Calcitriol, kapsułki 0,5 µg

Wskazanie:

niedoczynność przytarczyc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3097.2022.2.KB; 30.11.2022

Pismem PLD.45340.3097.2022.4.KB z dnia 03.03.2023 - wycofanie zlecenia

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie