Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909991220518;Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05909991220501

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1806.2022.18.PTO; PLR.4500.1807.2022.15.PTO; 30.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 132/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 132/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 132/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 132/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 132/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 132/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23.03.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 132/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.68.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Opdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD 10: C15-C16)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Katarzyna Pawluczyk,
  Bristol-Myers Squibb Polska
  Sp. z o.o.

  pdf 01

  W uwadze przedstawiono ustalenia agencji regulatorowej EMA oraz brytyjskiej agencji HTA – NICE w zakresie zmian w protokole badania CheckMate 649, wskazując, iż w każdym z dokumentów nie stwierdzono wpływu ww. zmian na wyniki i wnioskowanie w oparciu o badanie CheckMate-649.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  2.

  Joanna Ratuszyńska,
  onkolog kliniczny

  pdf 01

  W uwadze podkreślono, iż wnioskowana technologia wskazywana jest w wytycznych klinicznych NCCN jako opcja terapeutyczna w przedmiotowym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  3.

  Artur Drobniak,
  onkolog kliniczny

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej oraz akceptowany profil bezpieczeństwa.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  4.

  Iga Rawicka,
  Fundacja EuropaColon Polska

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  5.

  Joanna Konarzewska-Król, Onkologiczna Nadzieja

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej oraz wskazano, iż wnioskowana technologia w wytycznych klinicznych NCCN i ESMO wskazywana jest jako opcja terapeutyczna w przedmiotowym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  6.

  Aleksandra Rudnicka,
  "SANITAS" Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej z uwagi na wyniki badania rejestracyjnego oraz rekomendacje zagranicznych agencji HTA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  7.

  Monika Anna Rychlik-Grabowska, onkolog kliniczny

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej z uwagi na wyniki badania CM-649 oraz wytyczne kliniczne NCCN.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  8.

  Zuzanna Synowiec,
  lekarz

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  9.

  Łukasz Stokłosa,
  onkolog kliniczny

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 35/2023 do zlecenia 132/2022
  (Dodano: 28.03.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 31/2023 do zlecenia 132/2022
  (Dodano: 12.04.2023 r.)

  go to zlecenie