Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MCT Procal, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, saszetki 16 g

Wskazanie:

- deficyt LCHAD;- deficyt VLCAD;
- deficyt dehydrogenazy pirogronianu;
- deficyt palmitylotransferazy karnityny (CPT);
- deficyt transportera glukozy GLUT-1;
- acyduria malonowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1251.2022.2.KB; 05.12.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie