Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MCT Procal, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, saszetki 16 g

Wskazanie:

- deficyt LCHAD;- deficyt VLCAD;
- deficyt dehydrogenazy pirogronianu;
- deficyt palmitylotransferazy karnityny (CPT);
- deficyt transportera glukozy GLUT-1;
- acyduria malonowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1251.2022.2.KB; 05.12.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 10.03.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP SRP 26/2023 do zlecenia 136/2022
(Dodano: 13.03.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 25/2023 do zlecenia 136/2022
(Dodano: 04.04.2023 r.)

go to zlecenie