Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lumykras, Sotorasibum, Tabletki powlekane, 120 mg, 240, tabl. w blistrze, kod GTIN: 08715131024895

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1707.2022.15.MKO; 27.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 137/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 137/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 137/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 137/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 137/2022
pdfAneks do zlecenia 137/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 137/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 137/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 07.04.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 137/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

   

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.74.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Lumykras (sotorasib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Robert Kieszko

  pdf 01

  Uwaga ogólna:

  W uwadze wskazano na efektywność kliniczną sotorasibu powołując się na badania kliniczne CodeBreaK100 i CodeBreak200 oraz dane z praktyki klinicznej. Podkreślono również fakt, iż obecnie SOT jest dostępny jedynie w ramach procedury RDTL.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Magdalena Zaborowska-Szmit

  pdf 01

  Uwaga ogólna:

  W uwadze wskazano na efektywność kliniczną sotorasibu powołując się na badania kliniczne CodeBreaK100 i CodeBreak200 oraz doświadczenie własne wynikające ze stosowaniu SOT w ramach RDTL. Podkreślono również fakt, iż brak jest obecnie alternatywnych terapii o skuteczności porównywalnej do SOT.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Katarzyna Stencel

  pdf 01

  Rozdz. 8. str. 74

  Uwaga ogólna dotycząca komentarza Agencji w zakresie kwalifikacji do proponowanego programu lekowego pacjentów ze stanem sprawności w stopniu 0-2 wg klasyfikacji WHO lub ECOG.
  Wskazano, iż skuteczność SOT w podgrupie pacjentów ze stanem sprawności ECOG 2, potwierdzają m.in. dane z rzeczywistej praktyki klinicznej (doniesienia Awad 2022, Cadranel 2022).

  Ponadto podkreślono znaczenie dostępności SOT dla pacjentów o gorszym stanie sprawności, ze względu na możliwość stosowania SOT nie tylko w 2., ale i kolejnych liniach leczenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  4.

  Marta Dąbrowska

  Przedstawiciel firmy
  Amgen

  pdf 01

  Rozdz. 4.1.4, str. 36–37; Rozdz. 8, str. 74

  Uwaga ogólna odnosząca się do komentarzy Agencji dotyczących ograniczonej liczby wyników dla subpopulacji pacjentów ze stopniem sprawności 2 wg ECOG.

  W uwadze wskazano, iż skuteczność SOT niezależnie od stanu sprawności, potwierdzają wyniki raportowane w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej (doniesienia Awad 2022, Julve 2022, Cadranel 2022).

  Wyniki przedstawione w ramach uwagi zostały zaprezentowane w analizie weryfikacyjnej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.1.3.2., str. 35; Rozdz. 4.3, str. 50; Rozdz. 11, str. 81

  Uwaga dotyczy oceny ryzyka błędu systematycznego oraz zaślepienia w badaniu randomizowanym CodeBreaK 200.

  Zwrócono uwagę, iż brak zaślepienia w badaniu randomizowanym CodeBreaK200 wynika z odmiennych sposobów podania SOT (tabl. doustne) i chemioterapii (wlewy dożylne), co przekłada się m.in. na kwestie etyczne.

  Podkreślono również, że ocena PFS (1-rzędowy punkt końcowy) została przeprowadzona przez niezależną, zaślepioną komisję.

  Analitycy Agencji pozostają przy stanowisku, iż otwarty charakter badania CodeBreaK200 stanowi jego ograniczenie. Przy czym uznają argumentację dotyczącą braku możliwości przeprowadzenia zaślepiania oraz fakt, iż możliwa była obiektywna ocena niektórych punktów końcowych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.2.2.2., str. 47

  Uwaga ogólna dotycząca informacji zawartych w ChPL w zakresie dalszego monitorowania terapii.

  W uwadze wyjaśniono zasady oznaczania leku symbolem czarnego trójkąta.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 5.2.

  Uwaga ogólna dotycząca wyników analizy ekonomicznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 10. str. 78

  W ramach komentarza przekazano aktualizację informacji o warunkach finansowania sotorasibu w krajach UE i EFTA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 41/2023 do zlecenia 137/2022
  (Dodano: 11.04.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 41/2023 do zlecenia 137/2022
  (Dodano: 18.04.2023 r.)

  go to zlecenie