Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adtralza, Tralokinumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg, 4, amp.-strzyk. 1 ml (op. zbiorcze), kod GTIN: 03400930230268

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2157.2022.14.RBO; 22.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 139/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 139/2022
pdfAnaliza ekonomiczna 1 do zlecenia 139/2022
pdfAnaliza ekonomiczna 2 do zlecenia 139/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 139/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 139/2022
pdfAneks do zlecenia 139/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 139/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18.05.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 139/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 139/2023, analiza OT.4231.73.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Adtralza (tralokinumab) w leczeniu chorych dorosłych z atopowym zapaleniem skóry (ICD-10 L20)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  Małgorzata Domżał-Bocheńska
  LEO Pharma sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga 1 dotyczy ograniczeń analizy klinicznej w zakresie populacji
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwagi 2 i 3 dotyczy porównania pośredniego z dupilumabem
  Istnieje niepewność związana w przeprowadzonym porównaniem pośrednim. Wyniki analizy wrażliwości są inne niż analizy głównej, przedstawienie ich przez wnioskodawcę pokazuje szerszą perspektywę i istniejącą niepewność w tym zakresie.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwagi 4 i 5 dotyczą oceny analizy wpływu na budżet
  Wnioskodawca zwraca uwagę na konserwatywność oszacowań, niemniej analitycy Agencji uznają przedstawione obliczenia jako wiodące.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 53/2023 do zlecenia 139/2022
  (Dodano: 23.05.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 53/2023 do zlecenia 139/2022
  (Dodano: 30.05.2023 r.)

   

  go to zlecenie