Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adtralza, Tralokinumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg, 4, amp.-strzyk. 1 ml (op. zbiorcze), kod GTIN: 03400930230268

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2157.2022.14.RBO; 22.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie