Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jakavi, Ruxolitinibum, tabletki, 5 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053758,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 10 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991198282,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 15 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053789,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 20 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053833

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1746.2022.24.PRU, PLR.4500.1747.2022.21.PRU, PLR.4500.1748.2022.21.PRU, PLR.4500.1749.2022.21.PRU; 30.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie