Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05909991220501;Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909991220518;Yervoy, Ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909990872442;Yervoy, Ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 40 ml, kod EAN: 05909990872459,

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1679.2022.18.PTO; PLR.4500.1680.2022.17.PTO; PLR.4500.1681.2022.17.PTO; PLR.4500.1682.2022.17.PTO; 30.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 144/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 144/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 144/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 144/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 144/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 144/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 144/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 02.03.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 144/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.67.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktów leczniczych Opdivo (niwolumab) i Yervoy (ipilimumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD 10: C15-C16)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  Grzegorz Czyżewicz

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2

  Małgorzata Domagała-Haduch

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3

  Katarzyna Pawluczyk

  pdf 01

  Uwaga 1
  Komentarz dotyczy przyjętej przez Wnioskodawcę metodologii obliczenia ceny progowej. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 2
  Uwaga częściowo zasadna, nie wpływa na wnioskowanie. Komentarz odnosi się do jednego z ograniczeń analizy ekonomicznej wskazanego przez Wnioskodawcę. W AWA przytoczono nieaktualny fragment analizy Wnioskodawcy. Niemniej jednak w opinii Agencji przedstawiony fragment nadal może być adekwatny, ponieważ część chorych z badania CheckMate 648 po leczeniu chemioterapią stosowała, w ramach immunoterapii kolejnej linii, pembrolizumab, który nie jest aktualnie refundowany.
  Uwaga 3 i 4
  Uwaga stanowi wyjaśnienie przyjętych założeń w zakresie wartości użyteczności. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 5
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie. Komentarz dotyczy aktualizacji założeń analizy wpływu na budżet w kontekście zgodności z zapisami programu lekowego, co nie zostało uwzględnione w AWA. Wobec powyższego, ograniczenie wskazane przez Agencję należy uznać za nieaktualne.

  4

  Aleksandra Rudnicka

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5

  Zuzanna Synowiec

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  6

  Joanna Konarzewska-Król

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  7

  Iga Rawicka

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  8

  Agnieszka Chmielewska

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 22/2023 do zlecenia 144/2022
  (Dodano: 06.03.2023 r.)

  pdfSRP 23/2023 do zlecenia 144/2022
  (Dodano: 06.03.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 22/2023 do zlecenia 144/2022
  (Dodano: 16.03.2023 r.)

  pdfRekomendacja 23/2023 do zlecenia 144/2022
  (Dodano: 16.03.2023 r.)

   

  go to zlecenie