Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej riociguatum i treprostinilum

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4506.35.2.2022.KK(EZD); 30.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej riociguatum i treprostinilum

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 25/2023 do zlecenia 147/2022
(Dodano: 13.04.2023 r.)

go to zlecenie