Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał przeciwplemnikowych), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.741.1.2021.WN; 26.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał przeciwplemnikowych), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

hr

 

Raport Agencji:

pdfWS.420.12.2022
(Dodano: 21.04.2023 r.)

hr

 

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 34/2023 do zlecenia 154/2022
(Dodano: 28.03.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 36/2023 do zlecenia 154/2022
(Dodano: 31.03.2023 r.)

go to zlecenie