Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem uczulonym na jad owadów błonkoskrzydłych, obejmującej kryteria kwalifikacji do świadczenia oraz prowadzenie podskórnej swoistej immunoterapii alergenowej, jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MMI.7802.14.2022.TM; 13.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem uczulonym na jad owadów błonkoskrzydłych, obejmującej kryteria kwalifikacji do świadczenia oraz prowadzenie podskórnej swoistej immunoterapii alergenowej, jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie