Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem uczulonym na alergeny wziewne, obejmującej kryteria kwalifikacji do świadczenia oraz prowadzenie podskórnej swoistej immunoterapii alergenowej, jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MMI.7802.14.2022.TM; 13.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem uczulonym na alergeny wziewne, obejmującej kryteria kwalifikacji do świadczenia oraz prowadzenie podskórnej swoistej immunoterapii alergenowej, jako świadczenia gwarantowanego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.420.4.2023
(Dodano: 30.05.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 56/2023 do zlecenia 2/2023
(Dodano: 30.05.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 58/2023 do zlecenia 2/2023
(Dodano: 29.06.2023 r.)

hr

 

go to zlecenie