Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tecentriq, Atezolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 840 mg, 1 fiol. 14 ml, kod GTIN: 07613326025546,Tecentriq, Atezolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg, 1 fiol. 20 ml, kod GTIN: 05902768001167,

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2082.2022.12.MKO, PLR.4500.2083.2022.11.MKO; 19.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 4/2023
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 4/2023 - uzupełnienie
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 4/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 4/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 4/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 4/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 4/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 4/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 31.03.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 4/2023

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie