Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tecentriq, Atezolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 840 mg, 1 fiol. 14 ml, kod GTIN: 07613326025546,Tecentriq, Atezolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg, 1 fiol. 20 ml, kod GTIN: 05902768001167,

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2082.2022.12.MKO, PLR.4500.2083.2022.11.MKO; 19.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 4/2023
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 4/2023 - uzupełnienie
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 4/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 4/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 4/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 4/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 4/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 4/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 31.03.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 4/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 4/2023 analiza OT.423.1.2.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego: Tecentriq (atezolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Anna Kupiecka

  Prezes Fundacji
  OnkoCafe - Razem Lepiej

  pdf 01

  Uwaga ogólna, w której przedstawiono stanowisko fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, podkreślając potrzebę wczesnej diagnozy, profilaktyki i dostępu do nowoczesnych metod leczenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Agata Nowicka

  członek Zarządu Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca
  Oddział Szczecin

  pdf 01

  Uwaga ogólna, w której przestawiono stanowisko Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, zwracając uwagę na skuteczność atezolizumabu i potrzebę poprawy dostępu do leczenia raka płuca.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Elżbieta Kozik

  Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny - PARS

  pdf 01

  Uwaga ogólna, w której zwrócono uwagę na potrzebę wczesnej diagnozy raka płuc i przedstawiono stanowisko Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny – PARS podkreślając skuteczność leczenia atezolizumabem i potrzebę poprawy standardów leczenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4.

  Joanna Konarzewska-Król

  Dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja

  pdf 01

  Uwaga ogólna, w której zwrócono uwagę na potrzebę wczesnego rozpoznania i skutecznego leczenia raka płuc i przedstawiono stanowisko Fundacji Onkologicznej Nadzieja, dotyczące konieczności zapewnienia dostępu do leczenia atezolizumabem w leczeniu uzupełniającym.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Pozostawiono bez rozpatrzenia

  5.

  lek. med. Grzegorz Czyżewicz, Kierownik Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Diagnostyki Nowotworów Klatki Piersiowej

  pdf 01

  Uwaga do analizy klinicznej wnioskodawcy, stąd została pozostawiona bez rozpatrzenia. W uwadze przedstawiono opinię, dotyczącą skuteczności atezolizumabu w leczeniu uzupełniającym niedrobnokomórkowego raka płuca.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 39/2023 do zlecenia 4/2023
  (Dodano: 04.04.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 39/2023 do zlecenia 4/2023
  (Dodano: 11.04.2023 r.)

  go to zlecenie