Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mytelase, Ambenonii chloridum, tabletki 10 mg, Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis France

Wskazanie:

miastenia ciężka rzekomoporaźna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3595.2022.2.AD; 24.01.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 30.03.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 40/2023 do zlecenia 5/2023
(Dodano: 04.04.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 40/2023 do zlecenia 5/2023
(Dodano: 25.04.2023 r.)

hr

go to zlecenie