Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Welireg, Belzutifan, tabletki 40 mg

Wskazanie:

zespół von Hippel-Lindau (VHL), zespół von Hippel-Lindau (VHL) w przypadku wysokiego ryzyka radioterapii oraz leczenia operacyjnego guzów

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.120.2023.1.KB; 31.01.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.3.2023
(Dodano: 09.05.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 50/2023 do zlecenia 6/2023
(Dodano: 10.05.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 50/2023 do zlecenia 6/2023
(Dodano: 27.10.2023 r.)

go to zlecenie