Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Detriol, Calcitriolum, Kapsułki miękkie, 0,25 mcg, 90, kaps., GTIN: 05907464420816;Detriol, Calcitriolum, Kapsułki miękkie, 0,5 mcg, 90, kaps., GTIN: 05907464420823

Wskazanie:

w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2373.2022.2.ELA; PLR.4500.2374.2022.2.ELA; 13.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 7/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 7/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 7/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 7/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 7/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 7/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 7/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14.04.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 7/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 45/2023 do zlecenia 7/2023
  (Dodano: 18.04.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 45/2023 do zlecenia 7/2023
  (Dodano: 25.04.2023 r.)