Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Scemblix, Asciminibum, Tabletka powlekana, 20 mg, 60, tabl., GTIN: 07613421131616,Scemblix, Asciminibum, Tabletki powlekane, 40 mg, 60, tabl., GTIN:  07613421131623

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2134.2022.17.PRU; PLR.4500.2135.2022.18.PRU; 16.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie