Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Berinert 2000, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Wskazanie:

zapobieganie napadom nawracającego wrodzonego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.175.2023.1.AB; 08.02.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdf10_RPT_OT.4211.4.2023_Berinert_2000_02032023_BIP
(Dodano: 09.03.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 24/2023 do zlecenia 010/2023
(Dodano: 06.03.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 26/2023 do zlecenia 010/2023
(Dodano: 22.03.2023 r.)

go to zlecenie