Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vabysmo, farycymab, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/ml, 1 fiol. 0,24 ml 1 igła, GTIN: 07613326050708

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2384.2022.18.EBI; 13.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 11/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 11/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 11/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 11/2023
pdfAneks do zlecenia 11/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 11/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.06.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 11/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:


   analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.6.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Vabysmo (farycymab) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT
  Rozpatrzone

  Krzysztof Orłowski

  pdf 01

  Uwagi dotyczą analizy problemu decyzyjnego wnioskodawcy.
  Nie przedstawiono uwag do AWA.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 71/2023 do zlecenia 11/2023
  (Dodano: 04.07.2023 r.)

   

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja do zlecenia 11/2023
  (Dodano: 06.07.2023 r.)

  go to zlecenie