Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: badanie przesiewowerealizowane za pomocą kwestionariusza M-Chat, stosowanego do diagnozowanianieprawidłowości ze spektrum autyzmu,  jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.740.54.2022.TK; 03.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: badanie przesiewowe realizowane za pomocą kwestionariusza M-Chat, stosowanego do diagnozowania nieprawidłowości ze spektrum autyzmu, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

hr

Raport Agencji:

pdfWS.420.2.2023
(Dodano: 14.04.2023 r.)

hr

 

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 32/2023 do zlecenia 14/2023
(Dodano: 28.03.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 34/2023 do zlecenia 14/2023
(Dodano: 04.04.2023 r.)

go to zlecenie