Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej dedykowanego terapii dla osób przewlekle chorych, obejmującego łącznie: podanie leku, wyszególnionego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z warunkami określonymi dla poszczególnych leków wydanie leku w celu kontynuowania terapii przewlekłej w warunkach domowych, edukację w zakresie administrowania tym lekiem w warunkach domowych, warunki monitorowania terapii;jako świadczenia gwarantowanego z zakresu z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MMI.7802.8.2023.MMIL; 13.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej dedykowanego terapii dla osób przewlekle chorych, obejmującego łącznie:

  • podanie leku, wyszególnionego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z warunkami określonymi dla poszczególnych leków,
  • wydanie leku w celu kontynuowania terapii przewlekłej w warunkach domowych,
  • edukację w zakresie administrowania tym lekiem w warunkach domowych,
  • warunki monitorowania terapii;
jako świadczenia gwarantowanego z zakresu z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

hr

Raport Agencji:

pdfWS.420.5.2023
(Dodano: 22.06.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 64/2023 do zlecenia 15/2023
(Dodano: 20.06.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 65/2023 do zlecenia 15/2023
(Dodano: 04.07.2023 r.)

hr

go to zlecenie