Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forxiga, Dapagliflozinum, Tabletki powlekane, 10 mg, 30 tabl. (30 x 1), GTIN: 05909990975884;Forxiga, Dapagliflozinum, Tabletki powlekane, 10 mg, 28 tabl., GTIN: 05909990975860

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.73.2023.2.ELA, PLR.4500.74.2023.2.ELA; 17.02.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 19/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 19/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 19/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 19/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 19/2023
pdfAneks do zlecenia 19/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 19/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.05.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 19/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.4.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Forxiga (dapagliflozyna) we wskazaniu: dorośli pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek, z eGFR <60ml/min/1,73 m2, z albuminurią lub białkomoczem, leczeni terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii

  LP
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS
  1

  Prof. dr hab. Magdalena Krajewska

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze przedstawiono opinię, że proponowane rozszerzenie wskazania refundacyjnego jest uzasadnione praktycznie i klinicznie ze względu na ograniczony dostęp w ramach POZ do ilościowego oznaczania albuminurii, które aktualnie jest wymagane przy refundacji Forxiga.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona
  2

  Prof. dr hab. Marcin Adamczak

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze przedstawiono opinię, że proponowane rozszerzenie wskazania refundacyjnego jest uzasadnione ze względu na ograniczony dostęp do ilościowego oznaczania albuminurii, które aktualnie jest wymagane przy refundacji Forxiga. Ponadto aktualne wskazanie refundacyjne pozwala na rozpoczęcie leczenia dopiero gdy choroba jest bardziej zaawansowana, tj. ACR osiągnie wartość 200 mg/g, a takie wstrzymywanie się z leczeniem w oczekiwaniu na postęp choroby nie znajduje uzasadnienia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie  z AWA.

  Rozpatrzona
  3

  Prof. dr hab. Tomasz Hryszko

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze przedstawiono opinię, że proponowane rozszerzenie wskazania refundacyjnego jest uzasadnione praktycznie i klinicznie ze względu na ograniczony dostęp w ramach POZ do ilościowego oznaczania albuminurii, które aktualnie jest wymagane przy refundacji Forxiga

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie  z AWA.

  Rozpatrzona
  4

  Prof. dr hab. Beata Naumnik

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze przedstawiono opinię, że proponowane rozszerzenie wskazania refundacyjnego jest uzasadnione praktycznie i klinicznie ze względu na ograniczony dostęp w ramach POZ do ilościowego oznaczania albuminurii, które aktualnie jest wymagane przy refundacji Forxiga. Według przedstawionej opinii aktualna refundacja tylko w przypadku UACR > 200 mg/g jest niezasadna, a z chorzy z mniejszą albuminurią również mogą odnieść korzyści z leczenia dapagliflozyną, na co wskazują: ekstrapolacja wyników badania DAPA-CKD i jego analiza post-hoc, a także wyniki badania DECLARE-TMI 58.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie  z AWA.

  Rozpatrzona

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 51/2023 do zlecenia 19/2023
  (Dodano: 16.05.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 52/2023 do zlecenia 19/2023
  (Dodano: 29.05.2023 r.)

   

  go to zlecenie