Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adtralza, Tralokinumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg, 4, amp.-strzyk. 1 ml (op. zbiorcze), GTIN: 03400930230268

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.68.2023.13.RBO; 17.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 23/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 23/2023
pdfAnaliza ekonomiczna nr 1 do zlecenia 23/2023
pdfAnaliza ekonomiczna nr 2 do zlecenia 23/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 23/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 23/2023
pdfAneks do zlecenia 23/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 23/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25.05.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 23/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 58/2023 do zlecenia 23/2023
  (Dodano: 30.05.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 56/2023 do zlecenia 023/2023
  (Dodano: 06.06.2023 r.)

   

  go to zlecenie