Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Koselugo, Selumetinibum, Kapsułki twarde, 10 mg, 60, kaps., GTIN: 05000456070058Koselugo, Selumetinibum, Kapsułki twarde, 25 mg, 60, kaps., GTIN: 05000456070065

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2282.2022.25.DŻY; PLR.4500.2283.2022.22.DŻY; 23.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 24/2023
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 24/2023
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 24/2023
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 24/2023
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 24/2023
pdf Uzupełnienie do zlecenia 24/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 24/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 08.06.2023r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 24/2023

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  • go to zlecenie