Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Toujeo, Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar, GTIN: 05909991231538

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.423.2023.2.EBI; 03.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 26/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 26/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 26/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 26/2023
pdfAneks do zlecenia 26/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 26/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 26/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14.06.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 26/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

   

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 26/2023, analiza OT.423.0.8.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Toujeo (insulina glargine) we wskazaniu: Leczenie cukrzycy typu 2 u osób dorosłych

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Anna Śliwińska Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

  pdf 01

  Uwaga ogólna
  W uwagach przedstawiono ogólny komentarz dotyczący stosowania produktu leczniczego Toujeo z perspektywy organizacji pacjentów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  pdf 01

  Uwaga ogólna
  W komentarzu przedstawiono stanowisko dotyczące stosowania długodziałających analogów insuliny oraz odniesiono się do wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2023 roku.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Prof. dr hab. med. Maciej Małecki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  pdf 01

  Uwaga ogólna
  W uwadze przedstawiono stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dot. leku Toujeo.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  4.

  Katarzyna Linda-Ciosek Sanofi-Aventis sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga ogólna
  W uwadze ogólnej odniesiono się do wyników analizy ekonomicznej. W odniesieniu do zdania „We wszystkich porównaniach potwierdzono również opłacalność GLA-300 względem schematów zawierających insulinę ludzką, a w niektórych przypadkach wykazano wręcz dominację Toujeo, czyli niższe koszty terapii przy większych efektach zdrowotnych” należy wskazać, iż porównania te dotyczyły perspektywy NFZ.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 67/2023 do zlecenia 26/2023
  (Dodano: 20.06.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 67/2023 do zlecenia 026/2023
  (Dodano: 05.07.2023 r.)

  hr

  go to zlecenie