Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Toujeo, Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar, GTIN: 05909991231538

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.423.2023.2.EBI; 03.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 26/2023
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 26/2023
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 26/2023
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 26/2023
pdf Aneks do zlecenia 26/2023
pdf Uzupełnienie do zlecenia 26/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 26/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14.06.2023r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 26/2023

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  • go to zlecenie