Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, olaparibum, tabletki powlekane, 150 mg, 56 tabl., GTIN: 05000456031318; Lynparza, olaparibum, tabletki powlekane, 100 mg, 56 tabl., GTIN: 05000456031325

Wskazanie:

 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.21.2023.17.AJA; PLR.4500.22.2023.17.AJA

Zlecenie dotyczy:

 Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 27/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 27/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 27/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 27/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 27/2023
pdfAneks do zlecenia 27/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 27/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 16.06.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 27/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • <
  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.11.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Forxiga (dapagliflozyna) we wskazaniu: dorośli pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek, z eGFR <60ml/min/1,73 m2, z Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Lynparza (olaparyb) w ramach programu lekowego: Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C50)

  LP
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  1

  Krzysztof Kornas AstraZeneca

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1 rozpatrzona W uwadze odniesiono się do uwag analityków Agencji dotyczących doboru technologii alternatywnych. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie Uwaga nr 2 rozpatrzona Uwaga dotyczy ograniczenia jakim jest brak dojrzałości danych w badaniu OlympiA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga nr 3 rozpatrzona W uwadze odniesiono się do ograniczeń porównania pośredniego, wskazując iż była to jedyna możliwa metoda porównania się z komparatorem. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Uwaga nr 4 rozpatrzona Uwaga jest uzasadnieniem poprawności wyboru wartości prawdopodobieństw przejść między stanami w modelu ekonomicznym. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 66/2023 do zlecenia 27/2023
  (Dodano: 20.06.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 66/2023 do zlecenia 27/2023
  (Dodano: 05.07.2023 r.)

  hr

  go to zlecenie