Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort, deflazakort ,tabletki 6 mg

Wskazanie:

zespół nerczycowy.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3408.2022.5.AB; 03.04.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 74/2023 do zlecenia 29/2023
(Dodano: 04.07.2023 r.)

hr

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.7.2023
(Dodano: 18.08.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 75/2023 do zlecenia 29/2023/2023
(Dodano: 30.11.2023 r.)

go to zlecenie