Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Pediatryczna Pomoc Doraźna, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.742.17.2023; 23.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Pediatryczna Pomoc Doraźna, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego

hr

hr

Raport Agencji:

pdfWS.422.14.2023
(Dodano: 02.06.2023 r.)

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 54/2023 do zlecenia 30/2023
(Dodano: 30.05.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 59/2023 do zlecenia 30/2023
(Dodano: 29.06.2023 r.)

go to zlecenie