Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, Cabozantinibum, tabletki powlekane, 60 mg, 30, tabl., GTIN: 03582186003961,Cabometyx, Cabozantinibum, tabletki powlekane, 40 mg, 30, tabl., GTIN: 03582186003954,Cabometyx, Cabozantinibum, tabletki powlekane, 20 mg, 30, tabl., GTIN: 03582186003947

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego "LECZENIE PACJENTÓW ZE ZRÓŻNICOWANYM RAKIEM TARCZYCY (ICD-10 C 73)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2287.2022.17.KKL, PLR.4500.2286.2022.17.KKL , PLR.4500.2288.2022.22.KKL; 31.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie