Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Polivy, Polatuzumabum vedotinum, Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 140 mg, 1, fiol. proszku, GTIN: 07613326024143,Polivy, Polatuzumabum vedotinum, Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 30 mg, 1, fiol., kod GTIN: 07613326029353

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2424.2022.20.PRU, PLR.4500.2425.2022.17.PRU; 07.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie