Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tyvaso , treprostinil, inhalator fiolka cieczy, 1,74 mg/fiol., podmiot odpowiedzialny: Ferrer

Wskazanie:

u pacjentów z nadciśnieniem płucnym wtórnym związanym ze śródmiąższową chorobą płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.795.2023.2.AD; 18.04.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie