Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zasadności objęcia refundacją lub zmiany zakresu refundacji ze środków publicznych leków zawierających substancjęczynną paclitaxelum

Wskazanie:

we wskazaniach, które obejmują następujące kody ICD – 10:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4506.37.3.2022.KK; 01.05.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnej paclitaxelum w ww. wskazaniach

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.1.26-27.2023
(Dodano: 16.05.2023 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 98/2023 do zlecenia 36/2023
(Dodano: 16.05.2023 r.)

go to zlecenie