Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ryeqo, Relugolixum Estradiolum Norethisterone acetate, Tabletki powlekane, 40 mg 1 mg 0,5 mg, 28, tabl., GTIN: 05997001370742

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.541.2023.2.MKO; 19.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

[15:29] Damian Karasiński

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 39/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 39/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 39/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 39/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 39/2023
pdfAneks do zlecenia 39/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 39/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 06.07.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 39/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

   

  go to zlecenie

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.10.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Ryeqo (relugoliks, estradiol i octan noretysteronu) w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów mięśniaków macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym

  LP
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  1

  Tomasz Rechberger

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono argumentację dotyczącą zasadności doboru komparatora w analizach wnioskodawcy. W uwadze podkreśla się brak opcjonalnego leczenia farmakologicznego, a jako alternatywę wskazuje się leczenie operacyjne – przy czym jedynie dla części pacjentek. Jest to zgodne z opinią Agencji odnośnie technologii alternatywnych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2

  Tomasz Paszkowski

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono argumentację dotyczącą zasadności doboru komparatora w analizach wnioskodawcy.
  Ekspert zgadza się z opinią eksperta ankietowanego przez Agencję. Podkreśla się jednak, że leczenie chirurgiczne nie jest opcją dla wszystkich chorych. Jest to zgodne z opinią Agencji odnośnie technologii alternatywnych. Ekspert podkreśla konieczność rozszerzenia wachlarzu terapii o leczenie farmakologiczne.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3

  Małgorzata Wasilewska Gedeon Richter Polska

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono argumentację dotyczącą zasadności doboru komparatora w analizach wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 2
  W uwadze przedstawiono argumentację dotyczącą zasadności doboru komparatora w analizach wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 3
  W uwadze przedstawiono dyskusję dot. oceny wnioskowanego wskazania.
  Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.
  Uwaga 4
  W AWA komentarz dotyczący 60 lat odnosi się do horyzontu czasowego analizy ekonomicznej, a nie wieku wejściowego pacjentek.

  4

  Rafał Stojko

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono argumentację dotyczącą zasadności doboru komparatora w analizach wnioskodawcy. Wskazuje się na niezaspokojoną potrzebę pacjentek w kwestii dostępności do leczenia farmakologicznego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5

  Alina Pulcer

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono charakterystykę populacji docelowej z perspektywy organizacji pacjenckiej. W uwadze wymienia się dolegliwości związane z obecnością mięśniaków macicy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 2
  W uwadze przedstawiono argumentację dotyczącą zasadności doboru komparatora w analizach wnioskodawcy. Wskazuje się, że aktualnie finansowane leczenie chirurgiczne jest skuteczne, ale z różnych przyczyn może być skierowane do wszystkich pacjentek, skąd wynika niezaspokojona potrzeba leczenia farmakologicznego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  6

  Anna Kupiecka Fundacja OnkoCafe

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono charakterystykę populacji docelowej z perspektywy organizacji pacjenckiej oraz argumentację dotyczącą zasadności doboru komparatora w analizach wnioskodawcy.
  Przedstawiciel Fundacji wskazuje, że aktualnie dostępna histerektomia jest najskuteczniejszą metodą leczenia mięśniaków macicy, ale nie jest opcją właściwą dla kobiet z przeciwwskazaniami do operacji lub z chęcią zachowania funkcji rozrodczych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  7

  Katarzyna Lisowska Fundacja Per Humanus

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono argumentację dotyczącą zasadności doboru komparatora w analizach wnioskodawcy.
  Przedstawiciel Fundacji podkreśla konieczność umożliwienia wyboru metody leczenia pacjentkom.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  8

  Elżbieta Kozik Polskie Amazonki Ruch Społeczny o

  pdf 01
  Plik PDF


  Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne (brak wymaganych podpisów).

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 77/2023 do zlecenia 039/2023
  (Dodano: 12.07.2023 r.)

   

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 78/2023 do zlecenia 39/2023
  (Dodano: 24.07.2023 r.)

  hr

  go to zlecenie