Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ryeqo, Relugolixum Estradiolum Norethisterone acetate, Tabletki powlekane, 40 mg 1 mg 0,5 mg, 28, tabl., GTIN: 05997001370742

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.541.2023.2.MKO; 19.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie