Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, Olaparibum, Tabletki powlekane, 100 mg, 56, tabl., GTIN: 05000456031325,Lynparza, olaparibum, tabletki powlekane, 150 mg, 56 tabl., GTIN: 05000456031318

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.198.2023.17.MKO, PLR.4500.199.2023.16.MKO; 10.05.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie