Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Crysvita, Burosumab, roztwór do wstrzykiwań, 10mg, 1 fiolka, GTIN: 05038903003915;Crysvita, Burosumab, roztwór do wstrzykiwań, 20mg, 1 fiolka, GTIN: 05038903003922;Crysvita, Burosumab, roztwór do wstrzykiwań, 30mg, 1 fiolka, GTIN: 05038903003939;

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.528.2023.13.ELA, PLR.4500.529.2023.17.ELA, PLR.4500.530.2023.13.ELA; 15.05.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie