Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epidyolex, Cannabidiolum, Roztwór doustny, 100 mg/ml, 1, butelka 100 ml 2 strzykawki 1 ml 2 strzykawki 5 ml, GTIN: 05055813900103

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.44.2023.15.JWI; 15.05.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie