Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

możliwość stosowania zamiennego lanadelumabu i ludzkiego inhibitora C1-esterazy

Wskazanie:

stosowanie zamiennie lanadelumabu i ludzkiego inhibitora C1-esterazy, czyli terapii dostępnej dotychczas i nowo wprowadzanej do refundacji w ramach programu lekowego B.122 „Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D 84.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.88.2.2022.KK (EZD); 22.03.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających ww. substancje czynne we wskazaniach pozarejestracyjnych

hr

Raport Agencji:

pdfRaport do zlecenia 47/2023
(Dodano: 19.06.2023 r.)

hr

go to zlecenie