Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności włączenia Hemlibry do modułu PPZ „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024 - 2028”, we wskazaniu do stosowania w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u pacjentów z ciężką hemofilią A bez inhibitora czynnika VIII wraz z wskazaniem kryteriów włączenia (w przypadku zasadności włączenia)

Wskazanie:

hemofilia i pokrewne sakazy krwotoczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLT.405.1.2023.NK; 09.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Wydania opinii w sprawie włączenia Hemlibry do modułu PPZ „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024 - 2028”, we wskazaniu do stosowania w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u pacjentów z ciężką hemofilią A bez inhibitora czynnika VIII wraz z wskazaniem kryteriów włączenia (w przypadku zasadności włączenia)

hr

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 51/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 51/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 09.06.2023 r.r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 51/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Raport Agencji:

  pdfRPT do zlecenia 51/2023
  (Dodano: 02.06.2023 r.)

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.422.0.1.2023a

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Ocena zasadności włączenia produktu leczniczego Hemlibra (emicizumab) do modułu programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028” we wskazaniu: w profilaktyce krwawień u chorych na ciężką hemofilię A bez inhibitorów czynnika VIII.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  dr hab. n med.
  Andrzej Mital

  pdf 01

  Brak uwag do raportu AOTMiT.

  Przedstawiono opinię nt. skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego Hemlibra (emicizumab).

  2.

  lek.
  Julia Radoń-Proskura

  pdf 01

  Wskazano na możliwość wystąpienia zakrzepicy żylnej związanej z cewnikiem oraz sepsy odcewnikowej u pacjentów, u których założono port naczyniowy.

  Biorąc po uwagę powyższe, a także obawy opiekunów dzieci, zaproponowano uściślenie kryteriów włączenia do leczenia emicizumabem.

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 108/2023 do zlecenia 51/2023
  (Dodano: 12.06.2023 r.)

  hr

   

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia BP.422.34.2023.MZ/2023 do zlecenia 51/2023
  (Dodano: 17.07.2023 r.)

  go to zlecenie