Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie analizy oraz przygotowanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352)

Wskazanie:

nie dotyczy

Podstawa prawna zlecenia MZ: na podstawie art. 31n pkt 2c w związku z art. 31ha ustawy o świad.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MMI.7802.11.2023.MMIL; 22.02.2023

Zlecenie dotyczy:

Dokonania analizy oraz przygotowania raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfObwieszczenie ws. rekomendacji nr 54/2023 do zlecenia 52/2023 zmiana sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
(Dodano: 05.06.2023 r.)

pdfAkceptacja MZ rekomendacji
(Dodano: 05.06.2023 r.)

pdfRaport nr WT.543.7.2023
(Dodano: 05.06.2023 r.)

 

go to zlecenie